Załącznik nr. 4 - Cennik opłat/Price list

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

Zał. nr. 4 do Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT

Annex no. 4 to Statute of SBT Recommendation Granting

Cennik opłat

Price list

1. Opłata za wstępną weryfikację przyjętego wniosku – 1000 zł + VAT

Payment for preliminary verification of Application

2. Opłata za wydanie Rekomendacji SBT - 2000 - 5000 zł + VAT

Payment for SBT recommendation granting

3. Opłata za badania wykonane przez jednostkę badawczą - refaktura

Payment for the research made by the research unit reinvoice


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji