Załącznik nr. 3 - Wzór dyplomu i znaku Rekomendacji SBT/Forms of the diploma and the mark pattern


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji