Kontakt

Ogólne informacje

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100

mail: sbt@sbt.org.pl

NIP: 521 26 52 365             Regon: 012744010
Nr konta: 87 1140 2004 0000 3202 7656 6845
KRS: 000220589                 tel.: (22) 813 6508

Przewodniczący Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji
Jacek Grodek
- jacek.grodek@sbt.org.pl

Kontakt w sprawach technicznych

- sbt@sbt.org.pl

Do kogo się zwracać w danej sprawie

Pytania, uwagi, inicjatywy i wnioski dotyczące funkcjonowania i kierunków działalności całego Stowarzyszenia Prezes Zarządu Krajowego, poszczególni członkowie ZK, delegaci na Krajowe Zebranie Delegatów
Pytania, uwagi, inicjatywy i wnioski dotyczące poszczególnych Oddziałów//Kół Zarząd Oddziału, poszczególni członkowie Zarządu
Skargi i informacje dotyczące nieprawidłowej lub niezgodnej ze statutem działalności Oddziału Zarząd Krajowy lub Komisja Rewizyjna Oddziału
Skargi i informacje dotyczące nieprawidłowej lub niezgodnej ze Statutem działalności Zarządu Krajowego Prezes Zarządu Krajowego, Krajowa Komisja Rewizyjna
Zgłoszenie pozytywnej lub negatywnej opinii o jakości wyrobu lub usługi istotnej dla rynku budownictwa telekomunikacyjnego Komisja ds. Rekomendacji SBT
Skontaktowanie potencjalnego zleceniodawcy zainteresowanego szkoleniem lub usługą, która może być wykonana przez ekspertów SBT ekspertyzą itp. Ośrodek Szkoleniowy SBT, Izba Rzeczoznawców w Telekomunikacji przy SBT
Zatargi i konflikty z innym członkiem SBT lub zarzuty naruszenia prze niego postanowień Statutu lub zasad etyki zawodowej Komisja ds. Rekomendacji SBT
Problemy i pytania dotyczące indywidualnych spraw członkowskich Sekretarz, ew. Prezes właściwego Oddziału/Koła
Opłata składek członkowskich lub pytania związane z stanem zaległości w opłatach Skarbnik właściwego Oddziału

 


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji