Podstawy działalności

Podstawą działalności SBT są następujące dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 713)

2. Statut Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji uchwalony w obowiązującej wersji przez XIV Krajowe Zebranie Delegatów SBT w dniu 16 października 2010 roku


3. Regulamin wyboru delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów SBT

4. Ramowy regulamin powoływania i działania Oddziału Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji

5. Regulamin Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji

6. Regulamin Ośrodka Szkoleniowego SBT


7. Regulamin Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji przy Stowarzyszeniu Budowniczych Telekomunikacji

8. Regulamin przyznawania rekomendacji Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji

9. Regulamin prac Komisji ds. Rekomendacji SBT

10. Regulamin przyjmowania członków zwyczajnych

11. Regulamin nadawania godności członka honorowego


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji