Komisja ds. Rekomendacji SBT

Przewodniczący Komisji - kol. Adam Siewicz

Sekretarz Komisji - kol. Jolanta Podolska

Członek Komisji - kol. Tomasz Bathelt

Członek Komisji - kol. Stanisław Krzyżanowski

Członek Komisji - kol. Bartosz Wróbel


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji