Informacje ogólne

Izba Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji przy Stowarzyszeniu Budowniczych Telekomunikacji została utworzona uchwałą Zarządu Krajowego z dnia 20.08.2001. Na stanowisko przewodniczącego Izby powołany został kol. Jerzy Kuhn.

Obecnie przewodniczącym Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji przy Stowarzyszeniu Budowniczych Telekomunikacji jest kol. Jacek Grodek.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji