Kryteria członkowstwa Izby

Członkiem Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji może zostać wyłącznie osoba posiadająca tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego w Telekomunikacji, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Aktu przyjęcia deklaracji nowego członka Izby dokonuje Zarząd Krajowy SBT drogą uchwały na najbliższym zebraniu Zarządu.Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji