Zadania Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji

Do podstawowych zadań Izby zaliczają się: koordynacja prac rzeczoznawców, wymiana doświadczeń, upowszechnianie informacji o rzeczoznawstwie i jego zadaniach, podejmowanie inicjatyw na rzecz nowelizacji przepisów prawa w celu podniesienia rangi rzeczoznawstwa, reprezentowanie środowiska rzeczoznawców wobec organów administracji, nadzoru budowlanego i potencjalnych usługobiorców - operatorów telekomunikacyjnych i podmiotów gospodarczych oraz wspólna realizacja prac wymagających zaangażowania zespołów wieloosobowych.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji