Kontakt w sprawie zleceń i informacji

Sekretariat Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji
ul. Złota 61 lok. 100,
00-819 Warszawa
tel.: (22) 813 6508
sbt@sbt.org.pl

Przewodniczący Izby Rzeczoznawców Budowlanych w Telekomunikacji
kol. Jacek Grodek


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji