WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU MAZOWSZE SBT

W dniu 15 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowsze SBT. W pierwszej części Zebrania zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Władz Oddziału za okres kadencji 2009-2012, które zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków. Następnie dokonano wyboru nowych Władz Oddziału na okres trzyletniej kadencji:

Zarząd Oddziału:
Kol. Bartosz Wróbel - Prezes
Kol. Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes
Kol. Stanisław Popławski - Sekretarz
Kol. Adam Siewicz - Skarbnik
Kol. Barbara Wichrowska - Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Kol. Jacek Grodek - Przewodniczący
Kol. Paweł Roszak - Członek
Kol. Tadeusz Wasilewski - Członek

W trakcie Zebrania uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacjami dotyczącymi działalności podmiotów rynku teleinformatycznego - Elmat Sp. z o.o., przedstawioną przez Kol. Bartosza Wróbla oraz MRV Communications Inc., przedstawioną przez Kol. Pawła Roszaka, a także prelekcją na temat bieżących wyzwań prawno-regulacyjnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego, przedstawioną przez Kol. Adama Siewicza.

Spotkanie to, z uwagi na zbliżające sie Święta Bożego Narodzenia było też okazją do złożenia sobie życzeń pomyślności osobistej i sukcesów w działalności zawodowej oraz Stowarzyszenia, podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem.

 


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji