Władze SBT - Oddział Mazowsze

ZARZĄD O/Mazowsze:
Prezes        - Adam Siewicz,
Wiceprezes - Bartosz Wróbel,
Skarbnik     - Zbigniew Wasilewski,
Sekretarz    - Jolanta Podolska,
Członek       - Tadeusz Gromak

KOMISJA REWIZYJNA O/Mazowsze:
Przewodniczący - Karol Skupień,
Członek             - Jacek Grodek,
Członek             - Jacek Knaup.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji