Władze SBT - Oddział Łódź

ZARZĄD O/ŁÓDŹ:
Prezes        - Tomasz Bathelt,
Wiceprezes - Joanna Strzelecka,
Skarbnik     - Wojciech Gręda,
Sekretarz    - Tadeusz Ruta,
Członek       - Piotr Zychowicz

KOMISJA REWIZYJNA O/ŁÓDŹ:
Przewodniczący - Robert Mituła,
Członek              - Tomasz Lesz,
Członek              - Tomasz Kluska


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji