Komisja ds. Rekomendacji SBT

Przewodniczący Komisji - kol. Piotr Zychowicz

Sekretarz Komisji           - kol. Jolanta Podolska

Członek Komisji              - kol. Tomasz Bathelt

Członek Komisji              - kol. Stanisław Krzyżanowski

Członek Komisji              - kol. Bartosz Wróbel


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji