Struktura i władze

Schemat organizacyjny SBT

WÅ‚adze SBT - ZarzÄ…d Krajowy

Prezes         - Piotr Zychowicz,


Wiceprezes - Adam Siewicz,


Wiceprezes - Łukasz Grabowski,


Sekretarz    - Bartosz Wróbel,


Skarbnik     - Tomasz Bathelt,


Członkowie:

           - Monika Malik,

           - Maria Jolanta Podolska,


           - Paweł Kość,

          - Zbigniew Kielech.

 

 


 

 

2023-05-20


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji