Rozdział 7 - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 49

UchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy delegatów.

§ 50

1. UchwaÅ‚Ä™ o rozwiÄ…zaniu Stowarzyszenia podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy delegatów.
2. W razie podjÄ™cia przez Krajowe Zebranie Delegatów uchwaÅ‚y o rozwiÄ…zaniu Stowarzyszenia, podejmuje ono jednoczeÅ›nie uchwaÅ‚Ä™ o przeznaczeniu majÄ…tku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji