Załącznik nr. 4 - Cennik opłat/Price list

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji

                                     

ZaÅ‚. nr. 4 do Regulaminu przyznawania Rekomendacji SBT

                             Annex no. 4 to Statute of SBT Recommendation Granting                                                                                                                                                                                                             

Cennik opłat

Price list

 

1. OpÅ‚ata za wstÄ™pnÄ… weryfikacjÄ™ przyjÄ™tego wniosku                                         – 1000 zÅ‚ + VAT

    Payment for preliminary verification of Application

 

2. OpÅ‚ata za wydanie Rekomendacji SBT                                                 - 2000 ÷ 5000 zÅ‚ + VAT

    Payment for SBT recommendation granting

 

3. OpÅ‚ata za badania wykonane przez jednostkÄ™ badawczą                                  - refaktura

    Payment for the research made by the research unit                                         reinvoice


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji