XX KRAJOWE ZEBRANIE DELEGATÓW SBT - PODSUMOWANIE

Informujemy, że w dniu 22.03.2014 roku w Łodzi odbyło się XX Krajowe Zebranie Delegatów SBT.
W trakcie posiedzenia KZD omówiono działalność SBT w 2013r., przyjęto sprawozdanie Zarządu Krajowego SBT za 2013r oraz omówiono i przyjęto sprawozdanie finansowe SBT za 2013r.

W trakcie spotkania była okazja do omówienia planów działania SBT w 2014r. przyjęto także uchwały powołujące komisje ds. przygotowania zmian w Statucie SBT oraz przygotowania projektów statutów dla nowych ośrodków SBT, a mianowicie: Ośrodka Szkolenia SBT i Ośrodka Rzeczoznawstwa SBT.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z protokołem zebrania oraz załącznikiem do protokołu podsumowującym udział SBT w konferencjach branżowych i targach w 2013r.Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji