WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU MAZOWSZE SBT

W dniu 15 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowsze SBT. W pierwszej części Zebrania zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Władz Oddziału za okres kadencji 2009-2012, które zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków. Następnie dokonano wyboru nowych Władz Oddziału na okres trzyletniej kadencji:

Zarząd Oddziału:
Kol. Bartosz Wróbel - Prezes
Kol. Zbigniew Wasilewski - Wiceprezes
Kol. Stanisław Popławski - Sekretarz
Kol. Adam Siewicz - Skarbnik
Kol. Barbara Wichrowska - Członek

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Kol. Jacek Grodek - Przewodniczący
Kol. Paweł Roszak - Członek
Kol. Tadeusz Wasilewski - Członek

W trakcie Zebrania uczestnicy mogli zapoznać się zprezentacjami dotyczącymi działalności podmiotów rynku teleinformatycznego - Elmat Sp. zo.o., przedstawioną przez Kol. Bartosza Wróbla oraz MRV Communications Inc., przedstawioną przez Kol. Pawła Roszaka, atakże prelekcją natemat bieżących wyzwań prawno-regulacyjnych wzakresie rynku telekomunikacyjnego, przedstawioną przez Kol. Adama Siewicza.

Spotkanie to, zuwagi nazbliżające sie Święta Bożego Narodzenia było też okazją dozłożenia sobie życzeń pomyślności osobistej isukcesów wdziałalności zawodowej oraz Stowarzyszenia, podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji