Umowa z Województwem Łódzkim

SBT

W dniu 08.01.2014r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji podpisało umowę z Województwem Łódzkim na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego było w trybie przetargu nieograniczonego, a oferta SBT okazała się najlepszą spośród czterech złożonych ofert.

Wartość nadzorowanych robót wyniesie blisko 30 mln. zł brutto.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje adaptację i wyposażenie 8 obiektów dla serwerowni węzłowych wraz z budową przyłączy. Szkielet sieci zostanie utworzony z dostarczonych przez wykonawcę dwóch par ciemnych włókien o łącznej długości ok. 500 km.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji pełnić będzie kompleksowy nadzór inwestorski obejmujący oprócz specjalności telekomunikacyjnej, także elektryczną, budowlaną i sanitarną.

Przewidywany termin zakończenia nadzorowanych przez SBT robót to IV kw. 2014r.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji