UMOWA Z GMINĄ SZCZERCÓW

SBT

W dniu 01.04.2014r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji podpisało umowę z Gminą Szczerców na Pełnienie funkcji Kierownika inwestycji (inspektora nadzoru inwestorskiego) w projekcie "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Szczerców oraz adaptacja pomieszczeń Jednostek Podległych w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego było w trybie konkursu ofert, a oferta SBT okazała się najlepszą spośród trzech złożonych ofert.

Wartość nadzorowanych robót wyniesie ponad 3 mln. zł brutto.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje budowę sieci radiowej szkieletowej w systemie LTE oraz sieci dostępowej i abonenckiej w radiowym systemie WiFi. W ramach projektu uruchomionych zostanie 130 beneficjentów końcowych usługi internetowej, a także internet w 16 jednostkach podległych Gminie Szczerców – szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, świetlice wiejskie.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji pełnić będzie kompleksowy nadzór inwestorski obejmujący oprócz specjalności telekomunikacyjnej, także elektryczną i budowlaną.

Przewidywany termin zakończenia nadzorowanych przez SBT robót to I kw. 2015r.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji