XX KRAJOWE ZEBRANIE DELEGATÓW SBT - PODSUMOWANIE

Informujemy, że w dniu 22.03.2014 roku w Åodzi odbyÅ‚o siÄ™ XX Krajowe Zebranie Delegatów SBT.
W trakcie posiedzenia KZD omówiono dziaÅ‚alność SBT w 2013r., przyjÄ™to sprawozdanie ZarzÄ…du Krajowego SBT za 2013r oraz omówiono i przyjÄ™to sprawozdanie finansowe SBT za 2013r.

W trakcie spotkania byÅ‚a okazja do omówienia planów dziaÅ‚ania SBT w 2014r. przyjÄ™to także uchwaÅ‚y powoÅ‚ujÄ…ce komisje ds. przygotowania zmian w Statucie SBT oraz przygotowania projektów statutów dla nowych oÅ›rodków SBT, a mianowicie: OÅ›rodka Szkolenia SBT i OÅ›rodka Rzeczoznawstwa SBT.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siÄ™ z protokoÅ‚em zebrania oraz zaÅ‚Ä…cznikiem do protokoÅ‚u podsumowujÄ…cym udziaÅ‚ SBT w konferencjach branżowych i targach w 2013r.Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji