Umowa z Województwem Łódzkim

SBT

W dniu 08.01.2014r. Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji podpisaÅ‚o umowÄ™ z Województwem Łódzkim na PeÅ‚nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.

PostÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego byÅ‚o w trybie przetargu nieograniczonego, a oferta SBT okazaÅ‚a siÄ™ najlepszÄ… spoÅ›ród czterech zÅ‚ożonych ofert.

Wartość nadzorowanych robót wyniesie blisko 30 mln. zł brutto.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje adaptacjÄ™ i wyposażenie 8 obiektów dla serwerowni wÄ™zÅ‚owych wraz z budowÄ… przyÅ‚Ä…czy. Szkielet sieci zostanie utworzony z dostarczonych przez wykonawcÄ™ dwóch par ciemnych włókien o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci ok. 500 km.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji peÅ‚nić bÄ™dzie kompleksowy nadzór inwestorski obejmujÄ…cy oprócz specjalnoÅ›ci telekomunikacyjnej, także elektrycznÄ…, budowlanÄ… i sanitarnÄ….

Przewidywany termin zakończenia nadzorowanych przez SBT robót to IV kw. 2014r.


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji