TARGI INFOSTRADA 2012

W dniach 13-15.11.2012 na terenie nowoczesnego obiektu Centrum Targowo-Wystawienniczego Targi Lublin S.A. odbyÅ‚a siÄ™ 2 edycja Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA.

W tym samym czasie miały miejsce także Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS.

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. przez trzy dni targowe staÅ‚o siÄ™ stolicÄ… elektroenergetyki i sieci szerokopasmowych. Podczas trzech dni targowych z ofertÄ… blisko 25 Wystawców zapoznaÅ‚o siÄ™ ponad 4300 zwiedzajÄ…cych.

Patronat nad targami objÄ™li Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Prezydent Miasta Lublin i MarszaÅ‚ek Województwa Lubelskiego. Jako Patroni Branżowi wspierali targi Prezes UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej, Politechnika Lubelska, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenie Teletechników Polskich, Polska Izba Radiodyfuzii Cyfrowej, Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów Teletechników, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Fundacja Telefony Polskie i Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO. Patronat medialny objęło szereg wydawnictw i portali branżowych, a także lubelska telewizja, radio i prasa regionalna.

Centrum Targowo-Wystawiennicze wydaÅ‚o informator-katalog w którym zostaÅ‚o umieszczone sÅ‚owo wstÄ™pne Janusza Jasiony Prezes ZarzÄ…du Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.

Wybrane tematy prezentacji Konferencji Targów:
- Nowoczesne techniki telekomunikacyjne nadzieją szerokopasmowego Internetu - Dr inż. Zbigniew Lach; Politechnika Lubelska
- Plantacja biznesu - inkubator przedsiÄ™biorczoÅ›ci - 100% finansowania twojego pomysÅ‚u na biznes - wspieramy nowe technologie - prezentacja dotyczy finansowania pomysłów zwiÄ…zanych z teleinformatykÄ…, ale i również z wszelkimi nowoczesnymi technologiami IT; Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
- Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych - Jacek Szymczak; Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

W konferencji ze strony SBT udział wzięli:
Zdzisław Soszyński, Katarzyna Kuna, Jacek Grodek, Zbigniew Wasilewski, Stanisław Krzyżanowski.

Ponadto zapraszamy do galerii w celu obejrzenia zdjęć z Targów.

Opracował: Stanisław KrzyżanowskiCopyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji