11 Edycja Konferencja iNET-Meeting

SBT

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji zostaÅ‚o partnerem 11 edycji Konferencji iNET-Meeting, która odbÄ™dzie siÄ™ w dniach 23-24 maja 2013r w Licheniu Starym.

iNET group, stowarzyszajÄ…c polskie maÅ‚e firmy ISP, umożliwiÅ‚ wzajemnÄ… współpracÄ™, wsparcie oraz wzrost konkurencyjnoÅ›ci w prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci telekomunikacyjnej. OrganizujÄ…c konferencjÄ™ iNET-meeting umożliwia zrzeszonym przedsiÄ™biorcom nawiÄ…zanie współpracy z czoÅ‚owymi dostawcami sprzÄ™tu, oprogramowania oraz rozwiÄ…zaÅ„ dla telekomunikacji.

Szkolenia oraz panele dyskusyjne odbywajÄ…ce siÄ™ przed i w trakcie konferencji pozwalajÄ… uczestnikom zapoznać siÄ™ z tajnikami najnowszych technologii, stosowanymi rozwiÄ…zaniami, najnowoczeÅ›niejszymi urzÄ…dzeniami i aparaturÄ…, poznać przewidywane trendy na rynku. CzÄ™stymi gośćmi organizowanych przez iNET group konferencji sÄ… przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej, Izb branżowych KIKE, KIGEIT, stowarzyszeÅ„ e-PoÅ‚udnie, a także Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji SBT. Wspólna wymiana doÅ›wiadczeÅ„, dyskusje, indywidualne spotkania pozwalajÄ… rozwiÄ…zywać wiele problemów oraz wpÅ‚ywać na podejmowane w przyszÅ‚oÅ›ci decyzje.

W tym roku w ramach szkoleÅ„ poprzedzajÄ…cych konferencjÄ™ Wiceprezes SBT Piotr Zychowicz poprowadzi dla uczestników konferencji warsztaty tematyczne pod nazwÄ… „Jak budować lub pozyskiwać infrastrukturÄ™ telekomunikacyjnÄ… w oparciu o najnowsze uregulowania prawne”.

Link do strony konferencji: iNET


Copyright (C) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji